TipVoerendaal TipVoerendaal TipVoerendaal

Uw mening over Voerendaal Aanmelden

17-09-2019

Betrokkenheid met de gemeente Voerendaal en provincie Limburg

Onderzoek van de beleving van de burgerparticipatie in de gemeente Voerendaal

Mate van participatie in de gemeente Voerendaal bij het maken van gemeentelijk beleid. Zie in het plaatje hoe de gemeente Voerendaal scoort t.o.v. buurgemeenten en de rest van Limburg. Op een schaal van 1 tot 10 konden inwoners aangeven in welke mate ze zich betrokken voelden bij hun eigen gemeente. Lees de onderliggende resultaten over burgerparticipatie in bijgaande rapportage. 


Download resultaten