TipVoerendaal TipVoerendaal TipVoerendaal

Uw mening over Voerendaal Aanmelden

25-06-2019

Landschap Voerendaal

Publieke raadpleging onder de inwoners van Voerendaal over landschap Voerendaal

Horst, 9 augustus 2019

Landschap behoort tot de Voerendaalse identiteit
Het landschap in Voerendaal kende in het verleden tal van elementen. Echter zijn bermen, bossages, houtwallen, graften en poelen grotendeels verdwenen. Dit blijkt uit een inventarisatie van de gemeente. TipVoerendaal vroeg haar deelnemers naar het landschap van Voerendaal.

Dat het landschap en de natuurgebieden belangrijk zijn voor de identiteit van de gemeente Voerendaal blijkt uit de 99% van de respondenten die het (zeer) eens zijn met de stelling ‘Het landschap en de natuurgebieden zijn belangrijk voor de identiteit van de gemeente Voerendaal’.

Het verdwijnen van kleine landschapselementen heeft tot gevolg dat de strijd tegen wateroverlast steeds zwaarder wordt. De gemeente Voerendaal gaat samen met partners als de Provincie, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, het Waterschap Limburg en agrariërs maatregelen tegen wateroverlast combineren met natuur en landschap herstel. 88% van de respondenten is voorstander van het investeren in het landschap zoals de gemeente Voerendaal gaat doen.

Manieren van herstel
Benieuwd naar de manieren waar respondenten voorstander van zijn om het landschap te herstellen? Lees de volledige rapportage hier.

Het onderzoek van TipVoerendaal over het landschap in Voerendaal is ingevuld door 71 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Voerendaal. De resultaten geven een indicatie maar zijn momenteel nog niet representatief.

Alle onderzoeken van TipVoerendaal zijn te lezen op www.TipVoerendaal.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipVoerendaal.


Download resultaten